Obchodní podmíňky

 

BEAUTY SCHOOL – Izabela Sýkorová
Malá Štěpánská 1923/3, 120 00 Praha

Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení cenu kurzu.

Pořádání kurzu

 • Pořadatelem kurzů je agentura BEAUTY SCHOOL – Izabela Sýkorová v spolupráci s Beauty schol Praha s.r.o.
 • Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje pořadatel na svých internetových stránkách
 • Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději do sedmi dnů před dnem splatnosti úhrad příslušného kurzu.
 • Kurz bude uspořádán, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů – závisí na nákladech za učebny, ubytování a dopravu lektorů
 • Účastník, který neuhradí cenu kurzu v určeném termínu před zahájením kurzu (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude do kurzu přijat.
 • Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí agentura přijaté zálohy nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení kurzu.

Cena kurzu

 • Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání kurzu.
 • Cenu kurzu je možno měnit nejpozději 4 týdny před termínem zahájení kurzu.

Úhrada ceny kurzu

 • Způsob platby – bankovním převodem na bankovní účet KB, a.s.: 115-717 532 0227 / 0100,
 • Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ12 0100 0001 157175320227
 • O přijetí platby budete následně informováni telefonicky nebo e-mailem.
 • Zasláním závazné přihlášky a složením platby na výše uvedené číslo bankovního účtu jste v evidenci pro zahájení kurzu.
 • Úhrada celého kurzovného je nutná před zahájením kurzu, nejpozději hotově v den zahájení kurzu.
 • Pokud vám kurz hradí Úřad práce, obdržíte formulář, který k nám donesete, my potvrdíme a vrátíme zpět. Potvrzený formulář odnesete zpět na úřad a po skončení kurzu dostanete potvrzení, které si úřad nechává.
 • V případě zrušení kurzu za strany BEAUTY SCHOOL – Izabela Sýkorová, bude stanoven náhradní termín, případně vrácena celá zaplacená částka.

Storno poplatky

Pokud přihlášený nemůže z vážných důvodů nastoupit do kurzu, činí storno poplatek:

 • v období od zaplacení zálohy do deseti dnů před zahájením kurzu 500,- Kč,
 • od devíti dnů před zahájením kurzu do jednoho dne před zahájením kurzu 1500,- Kč,
 • ode dne zahájení kurzu 100% ceny kurzu.

Pokud přihlášený nemůže z vážných důvodů nastoupit do kurzu, může vyslat náhradníka. Náhradník musí splňovat podmíňku minimálního vzdělání. Po dohodě se zástupcem agentury je také možné přesunout přihlášku na jiný termín kurzu.

Pokud přihlášený nastoupí do kurzu a nemůže z vážných důvodů v kurzu pokračovat, činí storno poplatek 100% ceny kurzu. Přihlášený má možnost dokončit kurz s některým dalším během kurzu, který však začne nejpozději do 6 měsíců od zahájení původního kurzu.
Každý kurz zahrnuje v základní ceně

 • Výuku dle schválených osnov
 • Provedení závěrečných zkoušek, písemných testů a ústní a praktické zkoušky před komisí lektorů
 • Pro každého účastníka rekvalifikačního kurzu skripta a další materiály v elektronické podobě (formát PDF)
 • Po úspěšném složení závěrečných testů (případně ústní zkoušky) vydání osvědčení

Náhradní termíny a opravné zkoušky

 • Náhradní termíny a opravné zkoušky nejsou součástí základní ceny
 • Náhradní termíny a místo konání zkoušek mimo stanovený termín a opravných zkoušek stanovuje agentura dle potřeby a provozních možností.
 • Individuální termíny stanovuje po dohodě s účastníkem do jednoho měsíce od ukončení výuky.

Cena individuálního náhradního a opravního termínu testů, praktické a ústní zkoušky je 1.000,- Kč

Podmíňky vydání osvědčení

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci do 10 pracovních dnů od datumu ukončení kurzu, pokuď splní níže uvedené:

 • Osobně se zúčastní výuky v kurzu ve stanoveném rozsahu
 • Úspěšně složí všechny průběžné testy a vypracování. Obhájí stanovený úkol, úspěšně složí závěrečný test a ústní zkoušu
 • Vrátí, nebo uhradí všechny zapůjčené materiály
 • Vyrovná všechny závazky k agentuře BEAUTY SCHOOL – Izabela Sýkorová v spolupráci s Beauty school Praha s.r.o. plynoucí z těchto smluvních podmínek

 

Další ujednání

 • Zaplacením zálohy na cenu kurzu dává účastník kurzu souhlas pořadateli kurzu k zasílání materiálů souvisejících s kurzem na svou mailovou a poštovní adresu, která byla uvedena v přihlášce.
 • Vyplněním a odesláním přihlášky do kurzu dává účastník kurzu souhlas pořadateli kurzu k použití svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro organizaci a zajištění kurzu. Zároveň dává souhlas se zveřejněním svého jména a e-mailové adresy v seznamu účastníků kurzu

Upozornění:
Účastníci kurzů nejsou osobitně pojišťováni a konají na vlastní odpovědnost. Souhlasím s rizikem v praktické časti u používaní přípravků a pracovních postupů za sebe i „modely“ na vlastní odpovědnost. Beru výše uvedeny podmíňky na vědomí a souhlasím s nimi.

Zpět do obchodu