Neohodnoceno

Poradce pro výživu - 10.9.22

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

Tento program je určen těm, kdo chtějí začít podnikat v oblasti výživy a chtějí pomáhat svým klientům v jejich cestě za zdravým životním stylem.

Dále kurz je určen pro širokou veřejnost a ty, kdo se  zajímají o výživu, vlastní tělo a zdravý životní styl

CHARAKTERISTIKA KURZU
V základním rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu, který je akreditován Ministerstvem školství dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., klademe velký důraz na to, aby účastníci kurzu porozuměli tomu, jak naše tělo pracuje a co jej ovlivňuje. Dozvíte se, jak je činnost těla ovlivněna nejen složením, množstvím a kvalitou potravin, ale i životním stylem, tj. mírou stresu, kvalitou spánku a životními návyky. V kurzu se budeme věnovat i tomu, jak se potraviny vyrábí a zpracovávají a jak tyto technologické postupy ovlivňují kvalitu konečného výrobku, množství živin v něm obsažených a jeho nutriční hodnotu. Naučíte se orientovat v údajích uváděných na etiketách výrobků a vybírat kvalitní a nutričně bohaté potraviny. Budeme se věnovat i různým výživovým stylům, porovnáme jejich přednosti a nedostatky a naučíme se navrhnout ideální řešení pro různé skupiny klientů (děti, mládež, sportovci, lidé v aktivním věku, ženy v přechodu, senioři).

V praktické části kurzu vás naučíme, jak provést analýzu složení těla a jak tyto hodnoty srozumitelně interpretovat, jak vypočítat rychlost metabolismu, určit nutriční potřeby různých typů klientů a doporučit jim vhodný typ stravování.  Osvojíte si, jak komunikovat s klientem a jak mu být efektivní oporou v celém procesu hubnutí a změny životního stylu. Seznámíme vás i s dostupným softwarem a naučíme vás sestavit jídelní plán na míru.

Teoretickou  částí výuky vás provedou odborníci z řad pedagogů a akademických pracovníků, praktickou část výuky si vyzkoušíte v zavedené nutriční poradně pod vedením  profesionálních nutričních poradců s dlouholetou praxí.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS

Záleží nám na tom, aby naši posluchači porozuměli principům zdravého stravování a dokázali se orientovat v množství často rozporuplných informací o výživě, které se v současné době vyskytují nejen na internetu a v médiích, ale často i v odborném tisku. Když porozumíte tomu, jak lidské tělo a jeho metabolismus funguje a co ho ovlivňuje, nebudete už tápat a rozhodovat se, která z veřejně prezentovaných informací je pro vás a vaše klienty ta pravá. V našem kurzu se dozvíte i mnoho informací způsobu zpracování potravin a základních technologických postupech, takže dokážete jednoduše rozlišit, které potraviny jsou kvalitní a prospívají vašemu tělu. Nejde nám o to, abychom vás zahrnuli velkým množstvím informací, ale dbáme na to, aby každý z posluchačů porozuměl tomu, co je pro lidské tělo prospěšné a aplikoval to v praxi.    Jsme hrdi na to, že absolventi našich kurzů odcházejí připraveni bez problémů složit zkoušku Poradce pro výživu, což jim ihned po absolvování kurzu umožňuje zahájit svou profesionální činnost v tomto oboru. Posluchači, kteří nemají zájem v oboru podnikat, ale chtějí jen získat povědomost o zdravém životním stylu, obdrží Certifikát o absolvování kurzu a mohou své znalosti využít pro sestavení vlastního výživového plánu a zlepšení životního stylu své rodiny a blízkých.

AKREDITACE A FORMA STUDIA

Obsah kurzu je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT-29618/2019-1/326. Jednotlivá témata kurzu jsou podrobně rozepsána níže.

Akreditovaný kurz nabízíme v tzv. kombinované formě studia, tj. prezenční výuka na teoretických a praktických lekcích je kombinovaná s on-line výukou, domácí přípravou na lekce a zpracováním zadaných případových studií.  

STUDIJNÍ MATERIÁLY

V rámci kurzu obdržíte všechny studijní materiály, které jsme pro vás připravili na základě nejnovějších informací v oboru výživy. Součástí kurzu jsou  i naše originální výuková videa, která vám pomohou si látku zopakovat a lépe jí porozumět. Praktickou část výuky budete vykonávat ve špičkově zařízené výživové poradně pod vedením zkušeného výživového poradce. 

 

CERTIFIKACE PO UKONČENÍ KURZU

Akreditovaný kurz Poradce pro výživu je vždy ukončen závěrečnou zkouškou, v níž posluchači prokáží vysokou kvalitu vědomostí potřebných pro práci v oblasti lidské výživy a získají tak Certifikát o rekvalifikaci. V tomto případě mohou ihned začít pracovat jako výživoví poradci. Po kurzu je možné dodělat si i Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce. Absolventi, kteří nechtějí skládat závěrečnou zkoušku, obdrží Certifikát o absolvování kurzu.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Pro každého, kdo chce změnit svůj obor a začít podnikat v oblasti výživového poradenství
 • Pro každého, kdo chce získat kvalitní, nezkreslené a moderní informace o výživě, výrobě potravin a zdravém životním stylu
 • Pro každého, kdo chce pomoci sobě nebo svým blízkým změnit životní styl, žit zdravě a orientovat se v množství informací o výživě, které si často vzájemně odporují
 • Pro fitness trenéry, kteří chtějí svým klientům kromě pohybových ativit doporučit i vhodný způsob stravování
 • Pro výživové poradce, kteří se chtějí dále vzdělávat a poskytovat svým klientům rady v souladu s nejnovějšími vědeckými informacemi z oboru
 • Pro zaměstnavatele, kteří chtějí svým zaměstnancům umožnit kvalitní vzdělání v oblasti životního stylu, aby zaručil jejich zdraví a vysokou výkonnost v zaměstnání

 

 

Obsah kurzu Poradce pro výživu, akreditace MŠMT-29618/2019-1/326

(150 školních hodin )

Úvod do výživy člověka

Historie výživy v průběhu vývoje lidstva, vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života

Základy biochemie

Základní pojmy a terminologie v oblasti výživy:  sacharidy, cukry, vláknina, bílkoviny, tuky, vitaminy a stopové prvky, minerální látky, jejich doporučený příjem, navržení individuálního příjmu, jejich obsah v potravinách, metabolismus živin

Fyziologie

Funkce a stavba vnitřních orgánů, trávení a vstřebávání jednotlivých živin, fungování našeho těla z hlediska trávení, fyziologie trávicí soustavy

Technologie potravin

Jak se potraviny vyrábějí, zpracovávají a co se do nich přidává. Odhad výživové hodnoty jednotlivých potravin, odhad obsahu jednotlivých živin.
Cereálie a výrobky z nich, luštěniny, okopaniny,  zpracování masa a masných výrobků, mlékárenské technologie (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků, sýrů, másla), technologie tuků (suroviny, rafinace), nové typy potravin – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

Bezpečnost a značení potravin

Úprava potravin a příprava pokrmů, správná hygienická manipulace s potravinami, uchování potravin, chemické látky v potravinách - cizorodé látky, aditiva, kontaminanty), značení potravin

Základy výživy člověka

Výživové dávky a doporučení u různých skupin obyvatelstva a individuální nutriční potřeby a doporučení. Praxe - nácvik navržení stravovacích a pohybových plánů. Zásady racionální výživy.

Specifika výživy některých subpopulací

Výživa těhotných a kojících žen a dětí do 6-ti let, výživa ve stáří, sportovní výživa. Praxe - nácvik navržení jídelníčků.

Doplňky stravy

Přehled, formy, doporučení pro jednotlivé cílové skupiny. K tomuto tématu máme zpracovaná vlastní výuková skripta, která obdrží všichni posluchači kurzu jako zvláštní bonus.

Alternativní směry ve výživě

Přehled, doporučení a suplementace pro jednotlivé cílové skupiny. Vegetariánství, veganství, suplementace, vitariánství a tzv. raw food, adt.

Dietní stravovací režimy

Metabolický syndrom, prevence kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus, osteoporóza, nejčastější alergie a intolerance, tvorba konkrétních racionálních jídelníčků s pomocí profesionálního nutričního software. Každý posluchač si v rámci kurzu vlastnoručně vytvoří takovýto jídelníček a naučí se ho vytvořit i pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Psychika a výživa

Jak bojovat s tím, co je v hlavě. Potravní chování, psychogenní poruchy příjmu potravy. Koučink jako účinný nástroj k řešení psychologických aspektů výživy.

Detoxikace organismu

Odkyselení, detoxy a půsty

 

Práce s klientem

Moderní diagnostické metody ve výživě, hodnocení stavu výživy klienta, somatotypy, nutriční software a kalorické tabulky, vstupní pohovor a náležitosti práce s klientem. Typologie klienta, různé tělesné typy, měření vybraných tělesných znaků, stanovení výživového stavu člověka – diagnostika.

Pro diagnostiku je využit lékařsky certifikovaný přístroj  Inbody (analogie přístroje Bodystat, který znáte z televizních obrazovek). Každý posluchač je na přístroji změřen a naučí se interpretovat výsledky měření - stanovení množství tuku v těle, stanovení množství aktivní tělesné hmoty, stanovení minimální individuální energetické potřeby. Analýza stávajícího jídelníčku a interpretace/zdůvodnění chyb - každý posluchač se naučí vyhodnotit svůj vlastní jídelníček, vyhodnotit v něm chyby a navrhnout sám pro sebe optimální řešení stravovacího i pohybového plánu. Každý posluchač se naučí totéž vyhodnotit a navrhnout pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Stravovací plány a jejich tvorba

Praktický nácvik. V rámci kurzu obdrží každý účastník i vzorové jídelníčky.

Specifika stravovacích plánů

Sportovní výživa, energetické požadavky, potřeby základních živin při různých typech sportů, potřeby tekutin a elektrolytů při různých typech sportů, potřeby vitaminů a minerálních látek při různých typech sportů, výživové doplňky, nejčastější chyby v jídelníčku sportovců, analýza chyb, tvorba konkrétních jídelníčků. Každý posluchač se naučí tvořit sportovní jídelníčky, případně je propojit s tréninkovými cíli.

Stravování v nestandardních situacích, redukční výživa a současné dietní trendy

Vyhodnocení stávajícího jídelníčku, analýza chyb, nové nastavení, tvorba konkrétních redukčních jídelníčků, rýsování ve sportu, různé typy diet - keto a low carb stravování. Energetický výdej a jak ho měřit. Optimální tepová frekvence pro hubnutí. Cvičení, které funguje. Monitoring výsledků. Odkyselení. Vhodné doplňky stravy. Co jíst a co nejíst při hubnutí a rýsování. Praktická tvorba jídelníčku.

 

Výživa dětí, těhotných a kojících žen

Specifika výživy dětí, upevňování stravovacích návyků u dětí, vhodné a nevhodné potraviny, spolupráce rodičů, dětská obezita, sportující děti. Stravování v těhotenství a při kojení - doplňky stravy, vhodné a nevhodné potraviny.

 

Vedení poradny a záznamů

Osobnost, typologie, typové studie a příklady z praxe, provoz výživové poradny. Zkušenosti s klienty, co funguje a nefunguje. GDPR.

----------------------------------------------

 Závěrečné zkoušky

 • Písemný test. Test má 25 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 4 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná. Otázky jsou průřezové z celého rozsahu učebního plánu, vždy z probraného učiva.
 • Seminární práce. Student zpracuje seminární práci na zvolené téma a před zkouškami ji odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
 • Ústní zkouška. Probírána jsou témata celého průřezu učební osnovou kurzu - jak teoretická, tak praktická (příprava jídelníčku a potravin aj.).

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:

 • Úspěšně je hodnocen test se 72 % správných odpovědí (test 25 otázek, 18 správných odpovědí).
 • Seminární práce - obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
 • Ústní zkouška před dvojčlennou komisí, hodnocení dle zodpovězení otázek a témat.

 

Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu. Držitelé tohoto osvědčení mohou pracovat v nutričních poradnách, welness a fitness centrech, beauty centrech a salonech, v nemocnicích a jako osobní poradci.

Toto osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na volnou živnost "Poradenství" - Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.

Po kurzu lze také absolvovat Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce, po jejím úspěšném absolvování získáte Osvědčení o státní zkoušce (tedy máte o "papír" navíc), výhodou je budoucí spolupráce se zdravotními pojišťovnami, neboť je tato zkouška autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví, které má tuto oblast v jurisdikci.

Hodinový rozsah výuky :

 • pátek - od 15:00 do 18:00 (19:00)
 • sobota - od 9:00 do 18:00
 • neděle - od 9:00 do 17:00 (18:00)

 

*1 vyučovací hodina odpovídá 45 min.

Minimální docházka do kurzu je 80 % z celkového rozsahu kurzu, jinak není možné se zúčastnit závěrečné zkoušky. Dalšími požadavky k úspěšnému absolvování kurzu je napsání seminární práce a složení závěrečné zkoušky.

Přihláška

Na kurz se můžete přihlásit  i telefonicky: +420 727 861 567

nebo prostřednictvím  on-line přihlášky "vložením do košíku" 

Cena kurzu

12 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

16.400 Kčsplátky nebo pozdní splatnost nebo prostřednictvím Úřadů práce
• při úhradě až po začátku kurzu (např. faktura se splatností), popř. při platbě na splátky

8 900,-  neakreditovaný 100% on-line kurz, ukončený Certifikátem (bez zkoušek – PŘIPRAVUJEME

 Pro absolventy základního profesního kurzu Beauty school: Poradce pro výživu nabízíme možnost účastnit se dalších kurzů za zvýhodněné ceny.

Odborný garant: Dr. Ing. Leona Paulová

Majitelka firmy LEDA OPTIM, s.r.o., společnost poskytuje výživové poradentství zaměřené na redukci hmotnosti, zdravý životní styl a prevenci civilizačních chorob. Dále poskytuje vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu v rekvalifikačních kurzech a kurzech pro širokou veřejnost a přednáškovou činnost pro zaměstnavatele a firmy.

VZDĚLÁNÍ

1987-1992 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, inženýrské studium.

1992-1995 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, doktorské studium. 

2019-2020 Nutrition Network Academy, Nutrition Advisor Training Course, Essential Coaching Skills, LCHF for Dietitians

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Vedení klientů v celém procesu změny stravovacích návyků, sestavení stravovacích plánů na míru, předávání informací o způsobu zpracování potravinářských výrobků, čtení etiket potravinářských výrobků, informace o vlivu výživy na zdravotní stav člověka, sledování tělesných změn klienta metodou bioimpedance. Dlouholeté zkušenosti z výuky v oborech bakalářského a magisterského studia a přednáškové činnosti v rámci národních i mezinárodních odborných akcí.

Manažerské zkušenosti s vedením vědeckých týmů v rámci mezinárodních i národních grantových programů (BIORAF TE01020080, KONTAKT - ME10146 , MPO TIP FR-TI1/218, NAZV QH 81323,  Eureka 1P05OE189) a organizací  mezinárodních konferencí (Biotech and Czech-Swiss Symposium with Exhibition – ročník 2004, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020).  

Autorka odborných publikací v mezinárodních časopisech, h-index 7, spoluautorka několika odborných knih, spoluautorka několika patentů a ověřených technologií.

            PROFESNÍ ORGANIZACE

2013-2017: členka představenstva CzechBio (asociace biotechnologických společností ČR)

2004 – dosud: členka organizačního výboru mezinárodní konference BioTech

2016 – dosud: členka Asociace výživových poradců ČR.

 

 
DÁTUM
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
10.9.2022
12 900 Kč
 
 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení